Referanslar
Genel Katılıma Açık Temel
Eğitim Tarihleri


17-18 Ekim  2019 Avrupa Yakası
24-25 Ekim 2019 Avrupa Yakası
24-25 Ekim 2019 Anadolu Yakası
31 Ekim – 1 Kasım 2019
Avrupa Yakası

Genel Katılıma Açık Güncelleme
Eğitim Tarihleri


16 Ekim 2019 Avrupa Yakası
23 Ekim 2019  Avrupa Yakası
24 Ekim 2019 Anadolu Yakası
30 Ekim 2019 Avrupa Yakası