Referanslar
Genel Katılıma Açık Temel
Eğitim Tarihleri


12-13 Aralık 2019 Avrupa Yakası
19-20 Aralık 2019 Avrupa Yakası
 19-20 Aralık 2019 Anadolu Yakası
28-29 Aralık 2019 Avrupa Yakası

Genel Katılıma Açık Güncelleme
Eğitim Tarihleri


12 Aralık 2019 Avrupa Yakası
19 Aralık 2019 Avrupa Yakası
19 Aralık 2019 Anadolu Yakası
28 Aralık 2019 Avrupa Yakası