Yazı Etiketleri ‘iş güvenliği’

İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİMİZ


İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİMİZ

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

AMAÇ
Organizasyon çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;

– İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
– Çalışanların sorumlulukları
– Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
– Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
– Güvensiz hareketler ve şartlar
– Uyarı ikazları ve İşaretler
– Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarının Maliyetleri
– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
– Kişisel Koruyucu donanımları kullanmanın önemi
– Yanmanın temel prensipleri
– Temizlik ve Düzenin Önemi
– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusu

– Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

– İş Güvenliği tanımı

– Kişisel Koruyucu donanımlar

– Uyarı ikazları ve işaretler

– Yanma olayı ve yangın

– Temizlik ve Düzen

– Kaza istatistikleri

– İş kazası raporu

– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

– İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
8 saat

 

Risk Değerlendirme ve Uygulama Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Eğitim sonunda katılımcılar;
– Yeni İSG mevzuatında risk değerlendirmenin yeri
– Tehlike, tehdit ve risk kavramları
– Tehlike kaynakları ve tehlikeli durumların tespiti ve çözüm önerilerini öğrenecekler ve bu eğitim sonrası işletmelerinin kapsamlı risk analizini gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

Risk Değerlendirme ve Uygulama Eğitimi Konusu

– İSG mevzuatı ve risk değerlendirmenin yeri

– Tanımlar

– Tehlike

– Risk

– Kabul edilebilir risk

– Kabul edilemez risk

– Risk değerlendirme ve zamanla ilişkisi

– Risk değerlendirme adımları

– Tehlikelerin belirlenmesi

– Riskin derecelendirilmesi

– Önleme faaliyetlerin planlanması

– Uygulama

– Gözden geçirme

– Risk kontrolü

– Uygulama örnekleri

– İş kazası örnekleri

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile şirketin bulunduğu risk grubu öğrenilmekte, üretim alanı ve kullanılan ekipmanlara uygun olacak şekilde eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İSG Kurul üyeleri, risk değerlendirme ekip üyeleri, saha uygulamalarında ekip üyelerine destek verebilecek beyaz/mavi yaka çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
8 Saat

 

Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanma Kuralları Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
Kimyasalları güvenli bir şekilde depolamak ve kimyasal madde kazalarında etkili bir müdahale organizasyonu yapabilecek bilgiye sahip olmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :
· Temel kimyasal tepkimelerin doğasını ve temel kavramları anlamak için.
· İşletmenizdeki kimyasalların nasıl depolanacağını ve işaretleneceğini öğrenmek için.
· Statik elektrik ve proses güvenliği yönetimi konularında bilgi sahibi olmak için
· İşletmenizdeki yangın, patlama vb. riskleri yönetebilecek bilgiyi edinmek için.
· Kimyasalların sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini öğrenebilmek için.
· Güvenlik bilgi formlarını doğru yorumlayabilmek için.

Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanma Kuralları Eğitimi Konusu

– Tanımlar ve kavramlar

– Tehlikeli madde türleri ve sınıflandırma

– Tehlikeli kimyasalların depolanmaları ve türlerine göre depo özellikleri

– Tehlikeli madde işaretlemesi

– Güvenlik ve sağlık işaretlemesi

– Güvenlik bilgi formları

– Yangın, patlama bilgisi

– Statik elektrik tehlikesi ve korunma yolları

– Kişisel koruyucu donanımlar

– Tehlikeli madde kazalarında müdahale ilkeleri ve uygulama örnekleri

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile yangın ve güvenli depolama konusundaki mevcut yapılanma incelenerek eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
Kimyasal madde depolama sorumluları ve tüm çalışanları, İSG Kurul üyeleri, risk değerlendirme ekip üyeleri ve saha uygulamalarında ekip üyelerine destek verebilecek beyaz/mavi yaka çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
8 Saat

 

Endüstriyel Hijyen Eğitimi Nedir?

AMAÇ
Çalışma ortamlarında sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeleri tanımak ve gerekli önlemleri almak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :
İş (endüstri) hijyeni

– İş hijyenistinin görevleri

– Endüstri (iş) hijyeni nedir?

– Çevresel etkenler

– Kimyasal etkenler

– Fiziksel etkenler

– Biyolojik etkenler

– Ergonomik etkenler

– Kimyasal etkenleri tanıma

– Kimyasal etkenler ve giriş yolları

– Solunum yolu ile

– Deri absorbsiyonu ile

– Sindirim yolu ile

 

Endüstriyel Hijyen Eğitimi Konusu

– Kimyasal etkenler

– Fiziksel etkenler

– Biyolojik etkenler

– Ergonomik etkenler

– Kimyasal Etkenleri Tanıma ve Giriş Yolları

– Havada (Asılı Olarak) Bulunabilen Kirleticiler Solunum Tehlikeleri

– Endüstriyel Çözücüler

– Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

– Kimyasal Etkenlerin Değerlendirilmesi

– Kimyasal Etkenlerin Kontrol Yöntemleri

– Endüstriyel Hijyen Kontrol Yöntemi

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İş hijyeni konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
2 saat

 

Termal Konfor Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
İnsani ve fiziksel faktörlerin bir bileşimi olarak uygun bir çalışma ortamının yaratılması ve ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, ve hava akımı hızının optimum seviyede olmasını sağlamak

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :

– İşyerinde ortam atmosferi koşulları

– Ortamın termal durumu (termal konfor)

– İşyerleri ortamı klima koşulları için önerilen standartlar

– İşyerleri sıcaklığı ve nemi istenmeyen hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler

Termal Konfor Eğitimi Konusu

– Isı

– Nem

– Hava akım hızı

– Radyant ısı

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ofislerin ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
Termal konfor geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katılımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
1 saat

 

Forklift Sürücüleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
Organizasyonun “Forklift Operatörü Belgesi”ne sahip forklift sürücülerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden emniyetli forklift kullanmalarını sağlamak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :

– Genel Temizlik

– Lambalar

– Sinyaller

– Farlar

– Döner İkaz Lambası

– Park Lambaları

– Fren Lambası

– Anarya Lambası

– Anarya Kornası

– Korna

– Aksamlarının genel bakımını ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenmek

Forklift Sürücüleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusu

– Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

– İş Güvenliği tanımı

– Kişisel Koruyucu donanımlar

– Uyarı ikazları ve işaretler

– Yanma olayı ve yangın

– Temizlik ve Düzen

– Kaza istatistikleri

– İş kazası raporu

– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

– İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
1 saat

 İlkyardım Eğitimlerimiz


İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ

Zorunlu İlkyardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı 16 saat) Nedir?

Toplam 16 saat olan eğitim 2 gün olarak verilebilmektedir. Eğitimler en az 7 en fazla 20 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan kişilerin adına Sağlık Müdürlüklerince onaylanan sertifika ve kimlik kartları düzenlenmektedir. Kurs ücretleri her ilin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Müdürlüklerin belirlediği alt ve üst limitlerin dışında herhangi bir ücret söz konusu değildir. Eğitimler, eğitim alacak firmaların kendi eğitim salonlarında verilebildiği gibi, firmamızın eğitim merkezlerinde de verilebilmektedir. Kurtaran olarak 19 ilde 21 eğitim salonu ile eğitimlerimize devam etmekteyiz…

 

KONULAR VE KURS PROGRAMI (16 SAAT)

 

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ KONULARININ İÇERİĞİ, TEORİK DERS VE UYGULAMA SAATLERİ

TOPLAM SÜRE: 16 SAAT

EĞİTİM KONULARI

UYGULAMA SAATLERİ

1. GÜN

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

İlkyardım nedir?

30 dk.

Acil tedavi nedir?

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

İlkyardımcının ABC’si nedir?

2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Toplam Süre 60 dk.

Teorik

Pratik

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

30 dk.

30 dk.

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

Hasta/yaralının ikinci değerlensirmesi nasıl olmalıdır?

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirlmesinde yapılacak işler nelerdir?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:

Toplam Süre 255 dk.

Teorik

Pratik

Solunum ve kalp durması nedir?

60 dk.

195 dk.

Temel Yaşam desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich menevrası nasıl uygulanır?

4-KANAMALARDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 45 dk.

Teorik

Pratik

Kanama nedir?

30 dk.

15 dk.

Kaç çeşit kanama vardır?

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok nedir?

Kaç çeşit şok vardır?

Şok belirtileri nelerdir?

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok pozisyonu nasıl verilir?

2. GÜN

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 45 dk.

Teorik

Pratik

Yara nedir?

30 dk.

15 dk.

Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Delici karın yaralamalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Yanık nedir?

30 dk.

Kaç çeşit yanık vardır?

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?

Yanıklar nasıl derecelndirilir?

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Donuk belirtileri nelerdir?

Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 15 dk.

Teorik

Pratik

Kırık nedir?

15 dk.

.

Kaç çeşit kırık vardır?

Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir?

Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

Çıkık nedir?

Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tespit yöntemleri nelerdir?

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 45 dk.

Teorik

Pratik

Bilinç kaybı nedir?

45 dk.

.

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?

Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Havale nedir?

Havale nedenleri nelerdir?

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sara krizi (Epilepsi) nedir?

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Zehirlenme nedir?

30 dk.

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

30 dk.

Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

Toplam Süre 15 dk.

Teorik

Pratik

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

15 dk.

Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım Nasıl olmalıdır

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Boğulma nedir?

15 dk.

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Toplam Süre30 dk.

Teorik

Pratik

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

15 dk.

15 dk.

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)

Refresh Eğitimi Nedir?

Refresh eğitimleri kurumumuzdan eğitim alan firmaların, 16 saatlik zorunlu eğitimlerini aldıktan 1 yıl sonra tekrar amacı ile yapılan bilgilendirme eğitimleridir. Bu eğitimlerde amaç sertifika süresi olan 3 yıllık süreç içerisinde eğitim alan kişilerin bilgilerini tekrar etmelerini sağlamak ve 3 yılın sonunda alacakları zorunlu olan 8 saatlik eğitime hazır halde katılmalarını sağlamaktır. Refresh eğitiminin süresi 4 saattir ve KURTARAN tarafından, eğitim alan firmalara ücretsiz verilmektedir. Eğitim yeri, eğitimi alacak kurumun kendi salonlarında yapılabileceği gibi kendi eğitim merkezlerimizde de gerçekleştirilebilmektedir.

Refresh Eğitimi Konusu (4 SAAT EĞİTİM KONULARI) :

  • Genel İlkyardım Bilgileri

  • Hasta Yaralının değerlendirilmesi ve Hastaya genel yaklaşım

  • Kanamalarda ilkyardım

  • Yanık ve donmada ilkyardım

  • Hava Yoluna yabancı cisim kaçması ve ilkyardım

  • Bilinç bozukluklarında ilkyardım

  • Zehirlenmelerde ilkyardım

  • Hayvan ısırmalarında ilkyardım

  • Boğulmalarda Temel Yaklaşım

Sertifika Güncelleme Eğitimi Nedir?

Güncelleme eğitimleri 3 yıllık belge geçerlilik süresi dolmuş kursiyerlerin almaları gerekli olan 8 saatlik zorunlu eğitimlerdir. Bu eğitimlerden sonra il sağlık müdürlükleri tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerin sertifika süreleri 3 yıl süre ile uzatılır. Eğitim yeri, eğitimi alacak kurumun kendi salonlarında yapılabileceği gibi kendi eğitim merkezlerimizde de gerçekleştirilebilmektedir.

Sertifika Güncelleme Eğitimi Konusu

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

Teorik

İlkyardım nedir?

Acil tedavi nedir?

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

İlkyardımcının ABC’si nedir?

2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Teorik

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:

Teorik

Solunum ve kalp durması nedir?

Temel Yaşam desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich menevrası nasıl uygulanır?

4-KANAMALARDA İLKYARDIM:

Teorik

Kanama nedir?

Kaç çeşit kanama vardır?

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok nedir?

Kaç çeşit şok vardır?

Şok belirtileri nelerdir?

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok pozisyonu nasıl verilir?

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM:

Teorik

Yara nedir?

Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Delici karın yaralamalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM:

Teorik

Yanık nedir?

Kaç çeşit yanık vardır?

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?

Yanıklar nasıl derecelndirilir?

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpmasında ilkaydrım nasıl olmalıdır?

Donuk belirtileri nelerdir?

Donukta ilkyardım nasıl olmaldır?

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

Teorik

Kırık nedir?

Kaç çeşit kırık vardır?

Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir?

Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

Çıkık nedir?

Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tespit yöntemleri nelerdir?

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

Teorik

Bilinç kaybı nedir?

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?

Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Havale nedir?

Havale nedenleri nelerdir?

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sara krizi (Epilepsi) nedir?

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

Teorik

Zehirlenme nedir?

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

Teorik

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

Kedi, köperk ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

Teorik

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmaldır?

Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım Nasıl olmalıdır

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Teorik

Boğulma nedir?

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel nelirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Teorik

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Sürükleme yönlemleri nelerdir?

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)

İlkyardım Eğitimci Eğitimi Nedir?

Sağlık Bakanlığının 2002 ve 2004 yıllarında yayınladığı ilkyardım yönetmeliğinde belirttiği üzere bakanlıktan yetki olan kurumların düzenlediği ve eğitim programı sonunda eğitimci sertifikası alan katılımcıların ilkyardım eğitmeni olmaya hak kazandığı eğitim programıdır. Kurtaran olarak 2 yıldan beri Ankara Şubemiz bakanlık onayı ile eğitimci eğitimi programı düzenlemektedir.

İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” düzenlenir.

Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir. İlkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı asgari beş, azami on beş kişi olmalıdır. Her ayın 2. Haftasında Ankara şubemizde düzenlediğimiz programlarız önceden internet sitemizden duyurulmaktadır.

İlkyardım Eğitimci Eğitimi Konusu

ÖRNEK PROGRAM – 1 GÜN

Saatler

Konu

09:00 – 09:15

Açılış

09:15 – 09:30

Tanışma

09:30 – 09:45

Beklentiler

09:45 – 10:00

Kursun Amaçlarının Açıklanması

10:00 – 10:30

Kurs Öncesi Soru Formu

10:30 – 10:45

Ara

10:45 – 11:00

İletişim Becerisi

11:00 – 11:15

Ara

11:15 – 12:00

İletişim Becerisi

12:00 – 13:00

Öğle Arası

13:00 – 13:15

Isınma

13:15 – 14:15

Klinik Eğitime Yaklaşım

14:15 – 14:30

Ara

14:30 – 15:30

Klinik Eğitime Yaklaşım

15:30 – 15:45

Ara

15:45 – 17:45

Pratik (Klinik Eğitime Yaklaşım / İletişim Becerisi)

17:45 – 18:00

Günün Değerlendirilmesi

ÖRNEK PROGRAM – 2 GÜN

Saatler

Konu

09:00 – 09:05

Isınma

09:05 -10:15

Yetişkin Eğitimi

10:15 – 10:25

Ara

10:25 – 12:00

Yetişkin Eğitimi

12:00 – 13:00

Öğle Arası

13:00 – 13:05

Isınma

13:05 – 14:45

Olumlu Eğitim Atmosferi

14:45 – 15:00

Ara

15:00 – 16:30

Görsel İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma

16:30 – 16:45

Ara

16:45 – 17:25

Sunum Becerisi

17:25 – 17:35

Ara

17:35 – 18:00

Pratik (Yetişkin Eğitimi / Görsel İşitsel Eğitim Araçları )

ÖRNEK PROGRAM -3 GÜN

Saatler

Konu

09:00 – 09:05

Isınma

09:05 -10:15

Küçük Grup Çalışmaları(Teorik – Pratik)

10:15 – 10:25

Ara

10:25 – 12:00

Gösterim (Demonstrasyon) Becerisi (Teorik – Pratik)

12:00 – 13:00

Öğle Arası

13:00 – 13:05

Isınma

13:05 – 14:45

Eğitimde Yetiştiricilik (Koçluk ) (Teorik – Pratik )

14:45 – 15:00

Ara

15:00 – 16:30

Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma

16:30 – 16:45

Ara

16:45 – 18:25

Beceri Son Test

18:25 – 18:35

Haftanın Değerlendirilmesi

18:35 – 18:45

Kapanış

İleri Yaşam Desteği Eğitimi Nedir?

Bu eğitim sağlık personeline (hemşire, ebe, doktor, sağlık memuru, paramedik vs..) verilmektedir. Kapsamlı teorik bilgiler ve bu bilgilerin birebir uygulamalarının yapıldığı eğitimler, katılımcıların eğitim durumu bilgi birikimi ve özgeçmişleri göz önünde bulundurularak en az 24 en fazla 64 saatlik programlar halinde yapılmaktadır. Bu eğitimlere ağırlıklı olarak klinikler, tıp merkezleri ve kurumların kendi içlerinde oluşturduğu acil müdahale ekipleri katılmaktadır.

İleri Yaşam Desteği Eğitimi Konusu

GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Hayat kurtarma zinciri nedir? İlkyardımın ABC’si nedir? Hastanın değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? Hasta değerlendirmesi nasıl olmalıdır? Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Yapay solunum nasıl yapılır? Dış kalp masajı nasıl yapılır? Kardiyopulmoner Resusitasyonda havayolu açıklığının sağlanması Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır? Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır? Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?

HAVA YOLU TIKANIKLIKLARI (CHOKING) ve HAVAYOLU AÇMA Hava yolu tıkanıklığı nedir? Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Heimlich manevrası Çocuk ve Bebeklerde Havayolu tıkanıklıklarında İlkyardım?

KANAMALARDA İLKYARDIM Kanama nedir? Kaç çeşit kanama vardır? Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir? Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır? Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır? El ve ayak kopmalarında turnike nasıl uygulanır?

ŞOK VE ŞOKTA İLKYARDIM Şok nedir? Kaç çeşit şok vardır? Şok belirtileri nelerdir? Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir? Şok pozisyonu nasıl verilir?

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA (BAYILMADA) İLKYARDIM Bilinç bozukluğu/Bilinç kaybı nedir? Bilinç kaybı nedenleri nelerdir? Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir? Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ Defibrilatörler ve kullanımları AED (Auto External Defibrilatör) nedir, nasıl kullanılır? Defibrilatör ve AED uygulaması Simulatör maket üzerinde Resusitasyonda kullanılan kardiyovasküler ilaçlar Sık karşılaşılan aritmiler ve tanısı Ölümcül ventriküler aritmiler ve elektriksel tedavi

ENTÜBASYON VE GÜVENLİ HAVA HOLU TEKNİKLERİ Airway Balon-Maske ventilasyon Endotrakeal entübasyon Larengeal tüp Combitüp Özofagus obturator tüp

Defibrilasyon ve entübasyon işlemleri de dahil olmak üzere, tüm konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatılacaktır.

İlkyardım Bilgilendirme Seminerleri Nedir?

Bu seminerlere ilkyardım ile ilgili yüzeysel bilgi sahibi olmak isteyen kişi veya gruplar katılmaktedir. Amaç ağırlıklı olarak kişileri bir üst program olan 16 saatlik temel ilkyardım eğitimine katılmaya teşvik ederek ilkyardım bilincini yaymaktır. Ayrıca olası bir acil durumda katılımcılara nelerin yapılmaması gerektiğinde bu seminerlerde ayrıntılı bir şekilde anlatılarak yanlış müdahelelerin bir nebze olsun önüne geçmeyi hedeflemektedir. Seminerin süresi 2 saattir. İçeriği ilkyardımın kapsamlı teorik bilgileri ve ilkyardımın önemidir. Bu seminerlere genelde şirketler, okullar ve dernekler katılmaktadır.

İlkyardım Bilgilendirme Seminerleri Konusu (Toplam Süre : 2 Saat)

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

İlkyardım nedir? İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? Hasta/yaralının ikinci değerlensirmesi nasıl olmalıdır?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ: Solunum ve kalp durması nedir? Temel Yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir? Hava yolu tıkanıklığı nedir? Dış kalp masajı nasıl yapılır? Yapay solunum nasıl yapılır? Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

4-ŞOKLARDA İLKYARDIM: Şok nedir? Kaç çeşit şok vardır? Şok belirtileri nelerdir? Şokta ilkyardım uygulamalrı nelerdir? Şok pozisyonu nasıl verilir?

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM: Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir? Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir? Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6- KALP KRİZİ

Nedenleri ? Belirtileri nelerdir? İlkyardım nasıl olmalıdır?