Yazı Etiketleri ‘ilk yardım’

Kanamalar


KANAMALAR NASIL DURDURULMALIDIR ?

 

Dışa olan kanamaları durdurmanın en etkili yolu, kanama bölgesine bası yapmaktır. Bu şekilde dışa olan kanamaların hemen hemen tümünü durdurabilirsiniz.

Batmış-saplanmış cisimleri çıkarmaya çalışmayınız. Bazen kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırmak, hareketsiz hale getirmek, kanama bölgesine kanı getiren atardamara bası yapmak gerekebilir. Çok zorda kalmadıkça asla turnike uygulamamak gerekir.

*Yabancı cisim batmış yaralarda ise; batmış olan cismi çıkartmaya çalışmayınız, boyunu kısaltmaya çalışmayınız direkt bası ile kanamayı durdurunuz ( yabancı cismin üzerine herhangi bir bası yapmayınız.), batmış olan cismi sabitleştirip hareketsiz hale getiriniz.

*Açık yaralanmalarda genel prensipler: Kanamayı kontrol ediniz, yarayı mümkün olduğu kadar temiz tutunuz, yara üzerindeki elbiseyi kesiniz, yarayı varsa steril su, yoksa normal su ile yıkayarak kir, toz, toprak gibi yabancı cisimleri temizleyiniz, yara içine batmış yabancı cisimleri çıkartmaya çalışmayınız, yarayı temiz, kuru, steril gazlı bezle sarınız.

*Organ kopması varsa; kopan parçada toz-toprak yabancı cisim varsa steril serum fizyolojik ile yıkayınız, kopan organı nemli bir gazlı beze sarınız, plastik bir torba içerisine koyunuz, bu torbayı buzluğa yada içi buz dolu başka bir poşete koyunuz

Kopan parçayı hiçbir zaman;

Isıtmayınız!!

Direkt su içine koymayınız!!

Direkt buz içerisine koymayınız!!Temel Yaşam Desteği


Temel Yaşam Desteği

 Araç İçi Zorunlu


İLKYARDIM ÇANTALARI

 

 Araç İçi Zorunlu İlkyardım Çantası Nedir?

 

İçişleri bakanlığı 26 Eylül 2006 tarihinde yayınladığı ve bu tarihte yürürlüğe giren yönetmelikle, araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilkyardım çantasının içeriğini değiştirmiştir. Çanta içerisinde bulunması gerekenler ve yönetmeliğin orijinalini internet sitemizden bulabilirsiniz. Bu çanta acil bir durumda hekim, sağlık görevlisi ve ilkyardım eğitimi almış herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.  Tasarımı, uluslararası standartlarda yapılmıştır. Hiçbir şeklinde su geçirmemektedir. İçeriği ve kendisi 1. Sınıf malzeme kullanılarak üretilmiştir. Kurtaran İlkyardım Eğitim Merkezi olarak 01/01/2007 tarihinden itibaren firmamızdan eğitim alan grup katılımcılara, katılımcı adedi kadar ilkyardım çantasını ücretsiz vermektedir.

 

Aynı zamanda bu çantayı temin etmek isteyen siz değerli ziyaretçilerimiz satın al  linkini tıklayarak çantayı temin edebilirsiniz.

 

İçerik:

CİNSİ

MİKTARI 

Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m)     

2 Adet

Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50’lik kutu)      

1 Kutu

Üçgen sargı     

3 Adet

Antiseptik solüsyon (50 ml)  

1 Adet

Flaster (2 cm x 5 m)  

1 Adet

Çengelli İğne  

10 Adet

Küçük makas (paslanmaz çelik)        

1 Adet

Esmark bandajı   

1 Adet

Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden)    

1 Adet

Yara bandı    

10 Adet

Alüminyum yanık örtüsü (Avusturyadan İthal)     

1 Adet

Tıbbı eldiven     

2 Çift

El feneri (LED IŞIKLI)

1 Adet

 

 

Araç İçi Zorunlu İlkyardım Çantası Yönetmeliği

 

26 Eylül 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26301

YÖNETMELİK

 

İçişleri Bakanlığından:

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adayları ve sürücülerin sağlık şartları ve muayeneleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler (Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri)

 

MADDE 10 – (1) Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunludur.                                                                                                                            

Cinsi: 

 Miktarı:

Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 

2 Adet

Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50’lik kutu)

1 Kutu

Üçgen sargı 

3 Adet

Antiseptik solüsyon (50 ml) 

1 Adet

Flaster (2 cm x 5 m)  

1 Adet

Çengelli İğne  

10 Adet

Küçük makas (paslanmaz çelik)   

1 Adet

Esmark bandajı 

1 Adet

Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden)  

1 Adet

Yara bandı 

10 Adet

Alüminyum yanık örtüsü  

1 Adet

Tıbbı eldiven    

2 Çift

El feneri   

1 Adet

 

Cezai işlemler 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlüklere uymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

 

Düzenleme yetkisi

MADDE 12 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.İlkyardım Ders Kitapçığı


İLKYARDIM DERS KİTAPÇIĞI

Sağlık bakanlığına bağlı olarak verdiğimiz ilkyardım eğitimlerinde, katılımcıları dersi en ideal şekilde takip edebilmeleri için hazırlanmıştır. Eğitmenlerin 16 saatlik programda verdiği bilgileri geniş bir özetinin yer aldığı kitapçıkta, katılımcıları ders alırken not alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Böylece katılımcılar dersi daha iyi takip etmekte ve verim artmaktadır.

 

Teknik Özellikler;

Kapak: 200 Gr Kuşe Kağıt / 4 Renk Baskı

İç Sayfa: 80 Gr 1. Amur Kağıt / Mono Baskı

Sayfa Sayısı: 48İlkyardım El Kitabı


İLKYARDIM EL KİTABI

İlkyardım El Kitabı, 1998 yılından beri ilkyardım konusundaki çalışmalarımızın ürünüdür. Şimdiye dek sadece ilkyardım dersleri alanların faydalanmış olduğu bu bilgileri, mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırmak amacı ile 2003 yılından beri kitabımız basılmakta ve Türkiye çapında dağıtılmaktadır.

Dört yılda dört baskı yaparak kendi dalında bir rekora imza atan kitabımız, son üç yıldır ülkemizin dört bir yanındaki kitap evlerinde ve internet üzerinden hizmet veren bir çok sanal kitap evi aracılığı ile sizlere ulaşmaktadır. Ayrıca bugüne dek Kurumumuzdan ilkyardım eğitimi alan binlerce kişiye İlkyardım El kitabımız ücretsiz olarak dağıtılmıştır.   

Biliyoruz ki bu kitap ile bir çok birey ilkyardım bilgisini arttırdı ve çevresinde bulunan hasta ve yaralılara yardımcı oldu. Hedefimiz toplumda ilkyardım bilincini en üst seviyeye taşımak ve gerek ilkyardım eğitimleri gerekse bu tür yayınlarla ulaşılabilecek her bireyi en doğru şekilde bilgilendirmektir.