Yazı Etiketleri ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimi’

Afet ve Acil Durum Eğitimlerimiz


AFET ve ACİL DURUM EĞİTİMLERİMİZ

Temel Afet Bilinci Eğitimi (4 Saat) Nedir?

Bu programın amacı Afette karşı karşıya bulunulan tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmektir. Ayrıca, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek programın temel hedeflerinden bir tanesidir. Yapılacak olan eğitimde, afete hazırlıkta her bireyin kendini bütünün bir parçası olarak görmesine ve karşılıklı yardımlaşma için kişisel hazırlığın önemini anlamasına yardımcı olmak en önemli sebeplerden biridir.

Temel Afet Bilinci Eğitimi (4 Saat) Konusu

Doğal ya da insan kaynaklı tehlikeler dünyanın her yerinde çokca yer almaktadır. Bu tehliklerin bazıları afetlere yol açarken, bazılarında aynı etki oluşmaz. Bu farklılık insan faktöründen kaynaklanmaktadır; önlem alınmış ya da alınmamış olması belirleyici rol oynamaktadır.

Afetler can kaybı, yaralanma, kalıcı sakatlık, ev ve iş yeri kaybı, toplumsal ve kültürel mirasın zarar görmesi gibi çeşitli boyutlarda zararlara yol açabilirler.

Afette risk azaltmanın aşamaları:

1. Bilinen riskleri ortadan kaldırmak için gereksinimlerin saptanması ve plan yapmak.
2. Can kaybı, yaralanma ve yıkımlardan korunmak önceden fiziksel koruyucu önlemler almak.
3. Afet sırasındaki doğru davranışı öğrenmek, önceden pratik yapmak.
4. Kendimize ve başkalarına afet sonrasında yardım edebilmek için müdahale ve iyileşme becerilerini öğrenmek ve geliştirmek.

Afete karşı risk azaltma çalışmalarında ulusça etkin olunabilmesi için bu önlemlerin toplumun bütün kesimlerinde ve işbirliği ile alınması gerekir; merkezi ve yerel yönetimler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar, özel sektör; küçük ve büyük ölçekli iş yerleri ile aileler ve bireylerin risk azaltma çalışmalarına aktif katılımı büyük önem taşımaktadır.

Bu programda afete hazırlık deprem örnekleri üzerinden ele alınmaktadır; çünkü dünyada nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu pek çok alan deprem tehdidi altındadır. Bu programda yer alan bilgiler depremin tetikleyebileceği ikincil afet durumları; sel, yangın, toprak kayması, çığ, nükleer-biyolojik-kimyasal tehlike sızıntısı gibi afet durumları için de geçerlidir.

Depremler önceden herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşmektedir; bunu dikkate aldığımızda beklenmeyeni beklemenin ve her türlü afete karşı önceden hazırlıklı olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

KATILIM 20 – 30 Kişi arası gruplar, SÜRE 3 Saat

 

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (32 Saat) Nedir?

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (HAKE), bir deprem coğrafyası olarak kabul ettiğimiz ülkemizde, afet öncü ekiplerini yetiştiren bir eğitim programıdır. Bahsi geçen eğitimli ekipler, bir afet sırası ve sonrasında, öncülük yapacak olan ve Ağır Arama Kurtarma Ekipler devralana kadar alanda sevk ve idareyi yapacak olan ekiplerdir. Dolayısıyla HAKE, bu yönde donanım sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (32 Saat) Konusu

İÇERİK

 • A dan z ye ilk adım toplum afet bilinci

 • Hake malzemeleri

 • Hake organizasyonu ve çalışma prensipleri

 • Dökümantasyon

 • Bina bilgisi

 • Bina triajı

 • Alan güvenliği

 • İşaretler (bina-yaralı)

 • İlkyardım

 • Yaralı triajı

 • Yaralı taşıma teknikleri

 • Yangın

 • Keşif arama

 • Hafif kurtarma eğitimi

 • Raporlar ve formlar

 • Travma sonrası stres sendromu

 • Tatbikat

 • Anlamlandırma ve değerlendirme çalışması

 • Sertifikasyon

KATILIM 20 kişi, SÜRE 32 saat

 

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi (80 Saat) Nedir?

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi (AAKE), bir deprem coğrafyası olarak kabul ettiğimiz ülkemizde, afet kurtarma ekiplerini yetiştiren bir eğitim programıdır. Bahsi geçen eğitimli ekipler, bir afet sonrasında bölge koordinasyonu, afet çıktılarına müdahale, enkaz ve enkaz altı çalışması ile ilk yardım ve sevk ile kayıt çalışmalarını yapan ekiplerdir. Bu ekiplerin aşağıdaki içerikte bir eğitimi almaları, yapacakları iş konusundaki donanımlarını sağlar.

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi (80 Saat) Konusu

 • Takımdaşlık

 • Haberleşme

 • Navigasyon, doğada hayatta kalma becerisi

 • Bina Tipleri, bölgesel dağılımı

 • Bina Triajı

 • Yapı bilgisi

 • Yangın

 • Operasyon Şemaları ve İşaretler

 • AK araç bilgileri ve kullanımı

 • Koordinasyon ve formlar

 • Tatbikat ve senaryo bilgisi

 • Kurtarmanın 5 safhası

 • İp, düğümler ve emniyetleri

 • Ağır İş Makineleri ve Kurtarma

 • Enkaz Altı

 • Travma Sonrası Stres Yönetimi

 • Anlamlandırma ve değerlendirme çalışması

 • Sertifikasyon

KATILIM 12 – 20 kişi arası gruplar, SÜRE 80 saat