Yazı Etiketleri ‘Forklift Sürücüleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’

İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİMİZ


İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİMİZ

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

AMAÇ
Organizasyon çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;

– İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
– Çalışanların sorumlulukları
– Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
– Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
– Güvensiz hareketler ve şartlar
– Uyarı ikazları ve İşaretler
– Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarının Maliyetleri
– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
– Kişisel Koruyucu donanımları kullanmanın önemi
– Yanmanın temel prensipleri
– Temizlik ve Düzenin Önemi
– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusu

– Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

– İş Güvenliği tanımı

– Kişisel Koruyucu donanımlar

– Uyarı ikazları ve işaretler

– Yanma olayı ve yangın

– Temizlik ve Düzen

– Kaza istatistikleri

– İş kazası raporu

– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

– İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
8 saat

 

Risk Değerlendirme ve Uygulama Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Eğitim sonunda katılımcılar;
– Yeni İSG mevzuatında risk değerlendirmenin yeri
– Tehlike, tehdit ve risk kavramları
– Tehlike kaynakları ve tehlikeli durumların tespiti ve çözüm önerilerini öğrenecekler ve bu eğitim sonrası işletmelerinin kapsamlı risk analizini gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

Risk Değerlendirme ve Uygulama Eğitimi Konusu

– İSG mevzuatı ve risk değerlendirmenin yeri

– Tanımlar

– Tehlike

– Risk

– Kabul edilebilir risk

– Kabul edilemez risk

– Risk değerlendirme ve zamanla ilişkisi

– Risk değerlendirme adımları

– Tehlikelerin belirlenmesi

– Riskin derecelendirilmesi

– Önleme faaliyetlerin planlanması

– Uygulama

– Gözden geçirme

– Risk kontrolü

– Uygulama örnekleri

– İş kazası örnekleri

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile şirketin bulunduğu risk grubu öğrenilmekte, üretim alanı ve kullanılan ekipmanlara uygun olacak şekilde eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İSG Kurul üyeleri, risk değerlendirme ekip üyeleri, saha uygulamalarında ekip üyelerine destek verebilecek beyaz/mavi yaka çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
8 Saat

 

Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanma Kuralları Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
Kimyasalları güvenli bir şekilde depolamak ve kimyasal madde kazalarında etkili bir müdahale organizasyonu yapabilecek bilgiye sahip olmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :
· Temel kimyasal tepkimelerin doğasını ve temel kavramları anlamak için.
· İşletmenizdeki kimyasalların nasıl depolanacağını ve işaretleneceğini öğrenmek için.
· Statik elektrik ve proses güvenliği yönetimi konularında bilgi sahibi olmak için
· İşletmenizdeki yangın, patlama vb. riskleri yönetebilecek bilgiyi edinmek için.
· Kimyasalların sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini öğrenebilmek için.
· Güvenlik bilgi formlarını doğru yorumlayabilmek için.

Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanma Kuralları Eğitimi Konusu

– Tanımlar ve kavramlar

– Tehlikeli madde türleri ve sınıflandırma

– Tehlikeli kimyasalların depolanmaları ve türlerine göre depo özellikleri

– Tehlikeli madde işaretlemesi

– Güvenlik ve sağlık işaretlemesi

– Güvenlik bilgi formları

– Yangın, patlama bilgisi

– Statik elektrik tehlikesi ve korunma yolları

– Kişisel koruyucu donanımlar

– Tehlikeli madde kazalarında müdahale ilkeleri ve uygulama örnekleri

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile yangın ve güvenli depolama konusundaki mevcut yapılanma incelenerek eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
Kimyasal madde depolama sorumluları ve tüm çalışanları, İSG Kurul üyeleri, risk değerlendirme ekip üyeleri ve saha uygulamalarında ekip üyelerine destek verebilecek beyaz/mavi yaka çalışanlar ve sağlık güvenlik işçi temsilcileri katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
8 Saat

 

Endüstriyel Hijyen Eğitimi Nedir?

AMAÇ
Çalışma ortamlarında sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeleri tanımak ve gerekli önlemleri almak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :
İş (endüstri) hijyeni

– İş hijyenistinin görevleri

– Endüstri (iş) hijyeni nedir?

– Çevresel etkenler

– Kimyasal etkenler

– Fiziksel etkenler

– Biyolojik etkenler

– Ergonomik etkenler

– Kimyasal etkenleri tanıma

– Kimyasal etkenler ve giriş yolları

– Solunum yolu ile

– Deri absorbsiyonu ile

– Sindirim yolu ile

 

Endüstriyel Hijyen Eğitimi Konusu

– Kimyasal etkenler

– Fiziksel etkenler

– Biyolojik etkenler

– Ergonomik etkenler

– Kimyasal Etkenleri Tanıma ve Giriş Yolları

– Havada (Asılı Olarak) Bulunabilen Kirleticiler Solunum Tehlikeleri

– Endüstriyel Çözücüler

– Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

– Kimyasal Etkenlerin Değerlendirilmesi

– Kimyasal Etkenlerin Kontrol Yöntemleri

– Endüstriyel Hijyen Kontrol Yöntemi

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İş hijyeni konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
2 saat

 

Termal Konfor Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
İnsani ve fiziksel faktörlerin bir bileşimi olarak uygun bir çalışma ortamının yaratılması ve ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, ve hava akımı hızının optimum seviyede olmasını sağlamak

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :

– İşyerinde ortam atmosferi koşulları

– Ortamın termal durumu (termal konfor)

– İşyerleri ortamı klima koşulları için önerilen standartlar

– İşyerleri sıcaklığı ve nemi istenmeyen hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler

Termal Konfor Eğitimi Konusu

– Isı

– Nem

– Hava akım hızı

– Radyant ısı

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ofislerin ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
Termal konfor geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katılımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
1 saat

 

Forklift Sürücüleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

AMAÇ :
Organizasyonun “Forklift Operatörü Belgesi”ne sahip forklift sürücülerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden emniyetli forklift kullanmalarını sağlamak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :

– Genel Temizlik

– Lambalar

– Sinyaller

– Farlar

– Döner İkaz Lambası

– Park Lambaları

– Fren Lambası

– Anarya Lambası

– Anarya Kornası

– Korna

– Aksamlarının genel bakımını ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenmek

Forklift Sürücüleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusu

– Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

– İş Güvenliği tanımı

– Kişisel Koruyucu donanımlar

– Uyarı ikazları ve işaretler

– Yanma olayı ve yangın

– Temizlik ve Düzen

– Kaza istatistikleri

– İş kazası raporu

– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

– İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

KATILIMCILAR :
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar katılabilmektedir. Gruplar, en az 10 en fazla 30 katlımcıdan meydana gelmektedir.

SÜRE :
1 saat