SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Yayınlayan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

: Tarih: 26.12.2003 Sayı: 25328

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği”nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.

Kaza ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler
Madde 9
İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır.