HAKKINDA

Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri; 1997 yılından beri sağlığa ve insan hayatına önem verenlerin, eğitimine katkıda bulunarak; yaşam kurtarmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kurulmuştur.

Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri: 2011 yılına kadar yaklaşık 40.000’e yakın kişinin İlkyardım konusunda deneyimli ve bilgili olmasına yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verilmesine yardımcı olmuştur.

Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Olarak Hedeflerimiz:

1) Toplumun her kesimine İlkyardım eğitimlerinin verilmesi sağlamak ve özellikle olağanüstü olaylar için hazır ve bilinçli kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

2) Özellikle okullarda İlkyardım eğitimlerinin ders olarak anlatılması için gerekli olan her türlü çabayı göstermek.

3) Ülkemizde İlkyardım Eğitimlerini uluslararası düzeye getirmek için İlkyardım Eğitmeni yetiştiren bir merkez haline gelmek…

4) Toplumumuzun her kesimine yaygın, etkin, çağdaş bir şekilde sağlığa ve insan hayatına önem veren kişi, kurum ve kamuya uluslararası standartlarda her türlü ilkyardım ve acil yardım hizmeti sunmaktır.”

5) Uluslararası standartlarda ilkyardım ve acil yardım hizmetlerinin ülkemize yerleştirilmesini, gelişmesini ve etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak.”