İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

 

Eğitimin Amacı:

Belirli bir ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen kişiler ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak.

Yeterlilik:

Doktor, hemşire, paramedik, Att, sağlık meslek lisesi mezunları, sağlık teknikerleri ya da sağlık ile ilgili diğer bölüm mezunu olma şartı aranmaktadır.

Eğitim Süresi: 40 Saat

Katılımcı Sayısı: En az 5 en fazla 7

Eğitim Konuları:

Genel İlk yardım Bilgileri

– Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

– Temel Yaşam Desteği

– Kanamalarda İlk yardım

– Yaralanmalarda İlk yardım

– Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlk yardım

– Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlk yardım

– Bilinç bozukluklarında İlk yardım

– Zehirlenmelerde İlk yardım

– Hayvan ısırmalarında İlk yardım

– Boğulmalarda Temel Yaklaşım

– Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlk yardım

– Hasta/yaralı taşıma teknikleri

– İletişim Becerisi

– Klinik Eğitime Yaklaşım

– Yetişkin Eğitimi

– Olumlu Eğitim Atmosferi

– Görsel ve İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma

– Sunum Becerisi

– Etkili Sunum Uygulama

– Demostrasyon Becerisi Teori ve Uygulama

– Eğitimde Koçluk Teorisi ve Uygulama

– Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma

– Demostrasyon Becerisi Uygulama ve Grup Çalışması

– Koçluk Becerisi Uygulama

Detaylı bilgi için 0212 530 80 30 arayınız.