ABC

“Bu sayfada verilen bilgiler ve uygulamalar, ilk yardım eğitimi almış olan kişiler içindir. İlkyardım eğitimi almadan bu uygulamaları yapmanız tehlikeli sonuçlar doğurabilir.”

Her türlü ilk yardım gereken hastada bakış sırası aşağıdaki gibidir;

1- Hızlı şuur
2- A (Airway)
3- B (Breathing)
4- C (circulation)
 

1- Hızlı şuur:  Hastanın bilincinin açık olması ve konuşabilmesi, kalp – akciğer ve beyninin çalıştığını ve kişinin “en azından”  hayatta olduğunu gösterir.

2- A (Hava yolu): Hava alımının sürdürülebilmesi için, ağız veya burunun hava geçişine uygun olarak “açık” olması gerekir. Takma diş, kan pıhtısı, çamur, taş ve buna benzer yabancı cisimlerin hava yolunu tıkamaması gereklidir. Solunumun olmadığı veya bozuk olduğu durumlarda; bu tür yabancı cisimlerin olmadığından emin olmak için kontrol etmek gereklidir.

Şuuru bulanık ya da kapalı olan hastalarda; ağız ya da burun içinde yabancı cisim olmasa da, özellikle yerde yatan hastalarda, gırtlakta bulunan kapakçık hava yolunu tıkayabilir. Böylece hava akciğerlere gidemez. Sonuç olarak; havanın akciğerlere gidebilmesi için, başa uygun pozisyonun verilmesi gerekir. Bu amaçla, “baş geriye-çene yukarıya” çekilmelidir.